KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen 31.Meslek Grubu Üyesi AYHAN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK –ÖMER AYHAN firmasının , Bilişim Sektörü Hizmet Tarifesi talep ettikleri 25.05.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.
           
2015 Yılı içerisinde uygulanacak ve fiyat artış talebi gelmemesi halinde 2016 yılında da geçerli olacak Bilişim Sektörü- Servis Hizmetleri Azami Fiyat Tarifesi tespit edilerek aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 28/7/2015
Paylaş