KARAR:1

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nü, emlak satışı rayiç bedel tespiti talep ettiği;
1-) 07/07/2015 tarih ve 7323 sayılı,
2-) 06/07/2015 tarih ve 7256 sayılı,
3-) 29/06/2015 tarih ve 6898 sayılı,
4-) 25/06/2015 tarih ve 6755 sayılı,
5-) 29/06/2015 tarih ve 6889 sayılı,
6-) 10/07/2015 tarih ve 7539 sayılı,
7-) 18/06/2015 tarih ve 6472 sayılı,
8-) 19/06/2015 tarih ve 6516 sayılı,
9-) 15/05/2015 tarih ve 5109 sayılı

yazıları ile

10-) Ferizli Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün emlak satışı rayiç bedel tespiti talep ettiği 15/07/2015 tarih ve 72 sayılı yazısı  görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.22.07.2015.27

KARAR: 2               

Dilek ve temenniler dinlendi.22.07.2015.27

Haber Tarihi : 11/8/2015
Paylaş