KARAR:1

Türkiye Belediyeler Birliği Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Belediyelerce inşaat ruhsatı verilmesi aşamasında  istenilen belgeler kapsamına All Risk (bütün riskler) Sigortası Poliçelerinin de alınması talebimize istinaden gelen 19.06.2015 tarih ve 154 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.23.07.2015.28

KARAR:2

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreterliği’nin, Zorunlu Deprem Sigortası poliçe tanzim işlemlerinde adres kodunun girilmesine bağlı olarak;  ada, pafta, parsel ve metrekare bilgisinin otomatik olarak poliçeye eklenmesi hususunda gerekli yapının sağlanması talebimize istinaden gelen 23.06.2015 tarih ve 19851 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.23.07.2015.28 

KARAR:3

Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’nın, üyelerimize yönelik olarak sigortacılık alanında ihtiyaç duyulan eğitim programlarının, vakıfları tarafından, Odamız bünyesinde gerçekleştirilmesi yönündeki teklifi ile ilgili 08.07.2015 tarih ve 2015/026 sayılı yazısı görüşüldü.

Söz konusu teklif ile ilgili olarak Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı’ndan, sigortacılık alanında düzenledikleri eğitim programlarının, Ticaret ve Belgeler Servisimizce bir yazı ile istenilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.23.07.2015.28         

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen 02.07.2015 tarihli şikâyet dilekçesi ve yapılan işlemlerle ilgili ekleri görüşüldü.

Şikâyet konusu kişilerin  kayıtlı acente olduklarının, bir yazı ile şikâyet eden firmaya Ticaret ve Belgeler Servisimizce bildirilmesi teklifimizin yönetim kuruluna arzına.23.07.2015.28

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.23.07.2015.28

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.23.07.2015.28  

Haber Tarihi : 11/8/2015
Paylaş