KARAR: 1  
İşletmelerin bankacılık giderlerinin düşürülmesi için bankalar ile görüşmeler yapılıp üyelerimizin istifadesine sunulması yönünde çalışmalar yapılmasına.04.02.2010.12
KARAR: 2
Satış ve Pazarlama ile alakalı eğitim semineri düzenlenmesine, katılımın
yüksek olması açısından seminer gününün Cumartesi olması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.04.02.2010.12
KARAR: 3  
T.O.B.B.' nin 20.01.2010 tarih ve 1778 sayılı yazısı ile Odamıza gönderilen “Alışveriş Merkezleri, Büyük Mağazalar ve Zincir Mağazalar Kanun Tasarısı Taslağı” Komitemizce görüşüldü. Miktarı kafi müzakereden sonra;
 - Satış alanı 5.000 m2 ve üzerindeki zincir mağazaların, şehir merkezlerinin en az 10 km. dışında açılmasına izin verilmesi,
 - Satış alanı 400 m2 altında kalan zincir mağazaların açılış izinlerini verecek olan Belediyelerin; nüfus yoğunluğuna göre ya da aralarında belirli mesafe olmasına dikkat ederek ruhsat vermeleri gerektiği, 
 - Geçici madde 1'in 2 nci fıkrasında bahsi geçen 2 yıllık süre'nin 6 ay'a indirilmesi,

 Hususlarının T.O.B.B.' ne iletilmesine.04.02.2010.12
KARAR: 4  
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.02.2010.12
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.04.02.2010.12

Haber Tarihi : 11/2/2010
Paylaş