KARAR:1
              
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 02/07/2015 tarih ve 2015/758 Esas sayılı emsal ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Komitemizce yapılan araştırmada yazı konusu  02/02/2005 -02/07/2012 tarihleri arasında santral operatörü olarak çalışan birinin alabileceği emsal ücretin,  dönemin asgari ücret miktarları olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.06/08/2015.27

KARAR:2
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06/08/2015.27

Haber Tarihi : 11/8/2015
Paylaş