KARAR:1
             
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1520 Esas sayı  24.07.2015 tarihli   ücret araştırma konulu yazısı okunup görüşüldü.
            
Dava konusu;13/09/2010-29/06/2015 tarihleri arasında makine imalatı yapan bir şirkette tornacı olarak görev yapan (kıdemine yakın) bir kişinin alabileceği ücretin     net  1.150,00-TL  ila 1.250,00-TL  (BinyüzelliTürkLirası ila BinikiyüzelliTürkLirası) arasında olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.12.08.2015.27

KARAR:2
           
İlimizdeki büyük fabrikalarda staj yapan Endüstri Meslek Liseleri stajyer öğrencilerinin mesleklerin dışında çalıştırılmalarıyla ilgili şikayetlerine çözüm aramak amaçlı Sakarya İl Mili Eğitim Müdürlüğünden Özel Kalem Servisimizce randevu alınarak Yönetim Kurulu Üyesi temsilcisiyle birlikte ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.08.2015.27

KARAR:3
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.08.2015.27

KARAR:4
          
Dilek ve temenniler dinlendi.12.08.2015.27

Haber Tarihi : 18/8/2015
Paylaş