KARAR: 1
Sakarya'da çevre bilincinin geliştirilmesi, doğal dokunun korunması, toprak, hava ve su üzerindeki kirletici etkenlerin denetlenmesi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir şehir bırakmak adına ortak akıl geliştirecek bir çevre komisyonu oluşturulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.05.02.2010.14

KARAR: 2
SATSO önderliğinde bir araya gelecek komisyon içerisinde; Çevre'den sorumlu Vali yardımcısı, Çevre İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Milli Eğitim il Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, 7 nci Meslek Komitesi, Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Fakültesi, ADASU, AGDAŞ, Makine Mühendisleri Odası, Sakarya Turizm Platformu, Dr. Dursun BOSTANCI (Vatan Hastanesi Başhekimi), Muhtarlar Derneği' nin yer alması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.05.02.2010.14

KARAR: 3
İlgili kurum ve kuruluşlara kanunun aktarılması ve komisyonun oluşturulması için 25 Şubat 2010 tarihinde AGDAŞ sponsorluğunda Elegante Restaurant'ta bir kahvaltılı toplantıda bir araya gelinmesi için davet yazısı gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.05.02.2010.14

KARAR: 4
Ocak toplantısında aldığımız kararla davetimize icabet eden Kocaeli Ticaret Odası ilgili 3 ncü Meslek Komitesi daveti üzerine 09 Şubat 2010 Salı günü İzmit'teki toplantıya Komite olarak iştirak edilmesine.05.02.2010.14

KARAR: 5
Kocaeli Ticaret Odası 3 ncü Meslek Komitesi ile yapılacak toplantıda Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ilgili Meslek Komitesi çağrılarak üçlü görüşmenin yapılması için tarih belirlenmesine.05.02.2010.14

KARAR: 6
Meslek gurubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.02.2010.14

KARAR: 7
Dilek ve temenniler dinlendi.05.02.2010.14

Haber Tarihi : 11/2/2010
Paylaş