KARAR:1

Türkiye Belediyeler Birliği Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Belediyelerce inşaat ruhsatı verilmesi aşamasında istenilen belgeler kapsamına All Risk (bütün riskler) Sigortası Poliçelerinin de alınması talebimize istinaden gelen 19.06.2015 tarih ve 154 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
 
Cevabi yazıya istinaden 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Esasları ile ilgili  Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne, SAİK ve Hazine Müsteşarlığı Genel Müdürlüğü’ne yazıların yazılmasına.
 
KARAR:2

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Sekreterliği’nin, Zorunlu Deprem sigortası poliçe tanzim işlemlerinde adres kodunun girilmesine bağlı olarak;  ada, pafta, parsel ve metrekare bilgisinin otomatik olarak poliçeye eklenmesi hususunda gerekli yapının sağlanması talebimize istinaden gelen 23.06.2015 tarih ve 19851 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
 
Cevabi yazıyla ilgili olarak Türkiye Belediyeler Birliğine, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne, TOBB sigortacılık müdürlüğü ve SAİK’e yazı yazılarak  konunun bu kurumlara aktarılmasına.
 
KARAR:3

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nde 14/04/2008 tarihinde yapılan değişiklikle tanınan hak kapsamında, sigorta acenteleri şubeleşmeye başlamışlardır.
 
Ancak 30/12/2014 günü 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe girmesiyle şubeleşme sistemi farklı bir noktaya gelmiştir.
 
Şubeli çalışan acentelere mevzuatlar çerçevesinde gelinen son durum hakkında bilgi verilmesi için toplantı düzenlenmesine.

Hususlarının Müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.20.08.2015.29

Haber Tarihi : 26/8/2015
Paylaş