KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1414 Esas sayı  ve  20.07.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 27/07/1998-22/10/2014 yılları arasında bir sitede 16 yıl kadar kapıcı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin aylık brüt olarak 1.273,50-TL (BinikiyüzyetmişüçTürkLirasıelliKuruş) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.19.08.2015.28

KARAR:2               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1057 Esas sayı  ve  31.07.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 27/04/2011-05/07/2013 tarihleri arasında bir güvenlik şirketinin yan kuruluşu olan bir restaurantta usta (işçi) olarak çalışan bir kişinin alabileceği ücretin brüt olarak 1.528,20-TL (BinbeşyüzyirmisekizTürkLirasıYirmikuruş) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.19.08.2015.28

KARAR:3              

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün; emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 13/07/2015 tarih ve 7577 sayılı, 2-) 22/07/2015 tarih ve 7861 sayılı, 3-) 28/07/2015 tarih ve 8079 sayılı, 4-) 29/07/2015 tarih ve 8107 sayılı yazıları ile 8-) Ferizli Belediyesi Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nün emlak satışı rayiç bedel tespiti talep ettiği 07/08/2015 tarih ve 756 sayılı yazısı  görüşüldü. Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Yedek Meslek Komite Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.19.08.2015.28

KARAR:4               

Odamızca satın alınacak, Oda Hizmet Binamızın Bahçesine sınırı olan, İlimiz, Arifiye İlçesi Hanlıköy, Seyitaliler Mevkii’ndeki, tapuda 6038 Parsel No, 25M_IV Paftadaki 380 m2, 13 dm2 yüzölçümlü Kemal SÜMEROĞLU adına kayıtlı (ekte tapu fotokopisi sunulan) gayrimenkulün, Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından belirlenecek SPK lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi ile Odamız Üyesi emlak komisyoncusu ve Emlakçılar Odası değer tespiti yaptırılmak amacıyla ekspertiz raporu hazırlatılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.19.08.2015.28          
KARAR:5               

Doç.Dr.Hakan Serhad SOYHAN’ın, Komitenin Teknokent Üyeleri ile Teknokentte Odamız ile ileri teknolojik ürünlere dair proje imkanlarının değerlendirileceği bir toplantı yapılmasını talep ettiği 17/07/2015 tarihli e-maili görüşüldü.
Konunun Genel Sekreterliğe havalesine.19.08.2015.28          

KARAR:6

Şengülay YURTAL’ın, Odamız aracılığıyla emlak danışmanlık kursu açılması ve belgelendirme yapılıp-yapılamayacağıyla ilgili 07/07/2015 tarihli e-maili görüşüldü.

Konunun Odamız Eğitim Servisine havalesine. 19.08.2015.28                         

KARAR:7

Sakarya Patent Vekili MAk.Mük.İbrahim AYDIN’ın, Oda personelinin üyelerin faaliyet alanına giren konularda yaptıkları yönlendirmelerin haksız rekabete yol açtığıyla alakalı 14/07/20015 tarihli şikayet e-maili görüşüldü.

Konunun Genel Sekreterliğe havalesine.19.08.2015.28                         

KARAR:8

Markatek Patent Müşavirlik Ltd.Şti.’nin, KOSGEB Sakarya İl Müdürlüğü’yle alakalı 27/07/2015 tarihli şikayet dilekçesi görüşüldü.

Şikayete konu hakkında Genel Sekreterlikçe çalışma yapılmasına.19.08.2015.28                         
KARAR:9

T.O.B.B’un, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Hakkında Bilgilendirme yazısı görüşüldü.

Konu hakkında Meslek Komitemizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri sunan üyelerimize, konunun Odamız tüm üyelerine duyurulduğu hakkında bilgilendirme e-maili gönderilmesine.19.08.2015.28                         

Haber Tarihi : 2/9/2015
Paylaş