KARAR: 1
Meslek komitemizce çevre illerimizdeki ticaret ve sanayi odalarının  ilgili meslek komitelerinle ortak toplantılar düzenlenmesine . 11.02.2010.12

KARAR: 2
05/09 Mayıs  2010 tarihlerinde Tüyap Fuar ve kongre merkezinde gerçekleştirilecek  YAPI İSTANBUL  Fuarı ve ikili iş görüşmeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.11.02.2010.12

KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.02.2010.12
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 11.02.2010.12

Haber Tarihi : 17/2/2010
Paylaş