KARAR:1         
           
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, Resmi Gazetenin  22/05/2015 tarih ve 29007 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğ kapsamındaki tüm sanayi kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak ve tebliği uygulama zorunluluğu olduğundan ve yapılacak denetlemelerle üyelerimize kesilecek idari para cezalarıyla mağdur olmamalarına binaen TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Ltd.Şti. uzmanlarınca hazırlanacak  slayt ile Odamız tüm komite toplantıları öncesinde Yazı İşleri Servisi Memurlarınca bilgilendirmelerde bulunulmasına, ayrıca 2015/Ekim Ayı içerisinde gerçekleştirilecek Müşterek Komiteler Toplantısı öncesinde konu hakkında adıgeçen şirketin uzmanlarınca bilgilendirme eğitimi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03.09.2015.31  
 
KARAR:2
           
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasındaki kirlenmiş sahalar bilgi sistemindeki formun online olarak doldurularak beyan verme süresinin son müracaatının 08 Eylül 2015 Salı mesai bitimi olduğu hususundaki bilgilendirmenin meslek grubumuz üyelerimize Odamız Bilişim ve Planlama Servisince gerek SMS ve gerekse de toplu e-mail yoluyla duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03.09.2015.31   

KARAR:3          
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.09.2015.31  

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.03.09.2015.31  

Haber Tarihi : 9/9/2015
Paylaş