KARAR:1
               
Komite bütçemizden karşılanmak üzere, Meslek Grubu Üyelerimize yönelik yemekli istişare toplantısı düzenlenmesine.
              
Toplantının  yeri ve zamanının daha sonra belirlenerek Odamıza bildirilmesine.

KARAR:2
              
Dilek ve temenniler dinlendi.                 

Hususlarının müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.03.09.2015.28

Haber Tarihi : 9/9/2015
Paylaş