KARAR:1

Odamıza gelen ve komite havale edilen T.C.Erenler Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 10/09/2015 tarih ve 33744985-496-240 sayılı ve tüketici şikayeti konulu yazısı görüşüldü.

Yazıda, şikayet konusu ürün (cep telefonu) için bilirkişi tayini istenmiş olup bilirkişi  tarafından ürün ile ilgili düzenlenecek raporun (tüketici hatası veya imalat hatası cümlesine yer verecek şekilde) ilgili kuruma gönderilmesi istenmiştir. 

Yazıya istinaden Komite üyemiz Behlül BAYRAK’ın bilirkişi olarak tayin edilmesine. Düzenleyeceği raporun Odamız tarafından adı geçen kuruma gönderilmesine.

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.11.09.2015.

Haber Tarihi : 16/9/2015
Paylaş