KARAR: 1
Meslek grubumuzdaki üyelerimizi kapsayan “üye tanıtım kitapçığı”nın hazırlanması için çalışma yapılmasına.11/02/2010.12
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11/02/2010.12
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 11/02/2010.12
Haber Tarihi : 17/2/2010
Paylaş