KARAR:1
  
Sektörümüzdeki nitelikli elaman ihtiyacının karşılanarak sürekliliğin sağlanması
amacıyla  İlimiz Meslek Liselerinin sektörümüzle ilgili bölümlerindeki öğrencileri kapsayan “Benim Geleceğim Mobilya Projesi”yle ilgili Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle  yapılacak taslak protokol çalışmasının Odamız Hukuk İşleri Memurluğunca başlanılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.09.09.2015.28
               
KARAR:2
                
ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Komitemize bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.09.09.2015.28
    
KARAR:3
 
Odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen Oda ve Borsalar Müşterek Meclis Toplantısı’nda TOBB başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’NA şifaen ilettiğimiz sektörel sorunlarımız; Mobilyada KDV indirimi ve şehiriçi yük taşımacılığında tonaj uygulamasının getirdiği sıkıntılar’ın TOBB yönetim kurulu başkanlığına yönetim kurulumuzca iletilmesine.

Hususlarının yönetim kurulumuza arzına.09.09.2015.28

Haber Tarihi : 16/9/2015
Paylaş