KARAR:1

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün; emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 06/08/2015 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010105757]-8432,69064893-310.80.01-[54010100888]-8439, 69064893-310.80.01-[54010100887]-8443, 69064893-310.80.02-[54010100781]-8460 ile 07/08/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010105711]-8493, 69064893-310.80.02-[54160145348]-8521 ile ettiği 21/08/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54030100180]-8915 sayı, 01/09/2015 tarihli ve 69064893-300-[54010101105]-9165 ile 69064893-310.80.02-[47-159]-9169 ile Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’nün, 11/08/2015 tarih ve 60151828-663.05-8604 ile Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü’nün, 24.08.2015 tarih ve 67803372-801.99/1823886 ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04/09/2015 tarih ve 28392088-752.01.02-E.88001555, 11/09/2015 tarih ve 28392088-752.01.03-E.9080160  sayılı yazıları  görüşüldü.

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Yedek Meslek Komite Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.16.09.2015.29

KARAR:2    
ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Komitemize bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alış-verişinde bulunuldu. Meslek Komitemizin bir sonraki toplantısında gerçekleştirilebileceğimiz projeler ele alıcaktır.16.09.2015.29                        
KARAR:3

Yabancı Ülkelerden firmaların Türkiye pazarındaki stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik işbirliğini amaçlayan ve Avrupa İşletmeler Ağı Üyesi Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası ve Odamızın İşbirliğinde yürütülen “Match4Indusrty” projesinin sunumunun slâydı değerlendirildi.            

Malumat hasıl olduğuna.16.09.2015.29            

KARAR:4

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, Resmi Gazetenin 22/05/2015 tarih ve 29007 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu” "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ"e,  www.tmtk.gov.tr adresinden ulaşılabileceği ve bu kapsamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihi itibariyle, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet almasının gerekli olduğu" ifade edilmektedir.       

Konunun ilgisi sebebiyle ve yapılabilecek denetlemelerle Üyelerimize kesilecek idari para cezalarıyla mağdur olmamalarına binaen, Meslek Grubu Üyelerimizin toplu e-mail yoluyla bilgilendirilmelerine.16.09.2015.29             

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.09.2015.29             

KARAR:6              

Dilek ve temenniler dinlendi.16.09.2015.29

Haber Tarihi : 1/10/2015
Paylaş