KARAR:1   
                    
Sapanca’da faaliyet gösteren meslek grubu üyelerimiz temsilcisi Sapanca Orman Ürünleri ve İşadamları Derneği yetkilileri ile mesleki sorunlar görüşüldü ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunuldu.
                    
Sapanca İlimizde keresteciler sitesi kurulabilmesi amacıyla Meslek Komitelerimiz ve Dernek yetkilileriyle Kurban Bayramı sonrasında Yönetim Kurulu Başkanımızın ziyaret edilmesi için Odamız Özel Kalemince gerekli randevunun alınmasına.15.09.2015.28
                   
KARAR:2
                    
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca, Resmi Gazetenin  22/05/2015 tarih ve 29007 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Tebliğ kapsamındaki tüm sanayi kurum ve kuruluşlarının tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak ve tebliği uygulama zorunluluğu olduğundan ve yapılacak denetlemelerle üyelerimize kesilecek idari para cezalarıyla mağdur olmamalarına binaen Meslek Grubu Üyelerimizin Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince hazırlayacağı bir metnin toplu e-mail yoluyla bilgilendirilmelerine ayrıca konu hakkında Odamız Eğitim Servisi organizasyonuyla bilgilendirme eğitimi verilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 15.09.2015.28
               
KARAR:3          
                
Yabancı Ülkelerden firmaların Türkiye pazarındaki stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik işbirliğini amaçlayan ve Avrupa İşletmeler Ağı Üyesi Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası ve Odamızın İşbirliğinde yürütülen “Match4Indusrty” projesinin sunumunun slaydı değerlendirildi.
             
Malumat hasıl olduğuna.15.09.2015.28                    
             
KARAR:4
             
Dilek ve temenniler dinlendi.15.09.2015.28                
Haber Tarihi : 1/10/2015
Paylaş