KARAR:1
                    
ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Komitemize genel bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
                   
Meslek Komitemizin bir sonraki toplantısında Komitemizce gerçekleştirilebilecek projelerimiz değerlendirilecektir.17/09/2015.28                                        
KARAR:2
                   
Yabancı Ülkelerden firmaların Türkiye pazarındaki stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik işbirliğini amaçlayan ve Avrupa İşletmeler Ağı Üyesi Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası ve Odamızın İşbirliğinde yürütülen “Match4Indusrty” projesinin sunumunun slâydı değerlendirildi
                  
Sözkonusu etkinliğe Komite Üyelerimizce katılımımızın sağlanması amacıyla form doldurulmuştur.17/09/2015.28

KARAR:3
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17/09/2015.28

KARAR:4
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.17/09/2015.28

Haber Tarihi : 1/10/2015
Paylaş