KARAR:1
               
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C.Geyve Asliye  Hukuk Mahkemesinin 2015/325 Esas sayı  ve   27.07.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
                
Dava konusu; 15 Mayıs 2007 – Ağustos 2011 Yılları arasında çalışan beyaz eşya servis işçisinin net ve brüt maaşının ne kadar olabileceği hususu Komitemizce görüşülmüş olup sözkonusu kişinin maaşının yürürlükteki (net ve brüt olarak) asgari ücret alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine. 16.09.2015.27
  
KARAR:2
              
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Serdivan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’nın, şikayete konu cihaz ile ilgili şikayetin incelenerek rapor düzenlenmesini talep ettiği  tarih ve  sayılı yazısı görüşülerek, cihaz incelendi ve şikayetçiile görüşüldü.
            
Komitemiz Bilirkişisi Komite Başkan Yardımcısı Erol ÇİÇEK tarafından yapılan tespit ve incelemeler neticesinde; ürünün satıldığı mağazada satış temsilcisinin tüketiciye yanlış bilgi vermesi sonucu tüketicinin mağdur edildiği yönünde karar alınmıştır.16.09.2015.27
              
KARAR:3
               
Yabancı Ülkelerden firmaların Türkiye pazarındaki stratejik ortaklarını bulmak ve Türk firmalar ile ticari ve teknolojik işbirliğini amaçlayan ve Avrupa İşletmeler Ağı Üyesi Doğu Marmara ABİGEM, Kocaeli Sanayi Odası ve Odamızın İşbirliğinde yürütülen “Match4Indusrty” projesinin sunumunun slaydı değerlendirildi.
             
Malumat hasıl olduğuna.16.09.2015.27
  
KARAR:4
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16.09.2015.27
  
KARAR:5
              
Dilek ve temenniler dinlendi.16.09.2015.27
Haber Tarihi : 1/10/2015
Paylaş