KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin 2015-1437 Esas  sayı  ve 25/06/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 05/12/2012-20/05/2015 tarihleri arasında servis elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği  ücretin  dönemin asgari ücret miktarı  olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.09.2015.26

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin 2015-230 Esas  sayı  ve 30/06/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  2008-2013 tarihleri arasında çalışmış 5 yıllık kıdeme sahip bir başaşçının alabileceği  ücretin   1.500,00-TL (BinbeşyüzTürkLirası) olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.09.2015.26

KARAR:3

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin  2015/1513 Esas sayı  ve 27/07/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; yurt müdürü olarak görev yapan bir kişinin  alabileceği emsal ücretin 1.700,00-TL (BinyediyüzTürkLirası) olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.09.2015.26

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2. İş  Mahkemesinin  2015/1131 Esas sayı  ve  14/08/2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  1997 haziran ile 2014 aralık tarihleri arasında yaklaşık 17 yıl kadar garson olarak görev yapan bir kişinin  alabileceği emsal ücretin 1.200,00-TL (BinikiyüzTürkLirası) olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.09.2015.26
                       

Haber Tarihi : 20/10/2015
Paylaş