KARAR:1                                 

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, İl Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, reklam amaçlı kiralamalara esas olmak üzere kiraya verilecek taşınmazlardan oluşan bedellerin hizmetten yararlanacak kişi sayısı da dikkate alınarak getirebileceği yıllık tahmini kira bedellerini talep ettiği 15/07/2015 tarih ve 60964893-300-7709 sayılı yazısı görüşüldü.                

Yazıda verilen bilgiler dahilinde yapılan araştırmada, söz konusu bedeller komitemizce tespit edilememektedir.08.09.2015.28

KARAR:2                                 

ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Komitemize bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.08.09.2015.28

Haber Tarihi : 20/10/2015
Paylaş