KARAR:1
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen,Odamız üyesi Alkan İnşaat Taah.Tic.ve San.Ltd.Şti’nin,  29.09.2015 tarihli taahhüdünde bulunan Sakarya Güney Bölgesi İlçe şebeke ve bağlantı hattı işine ilişkin dilekçesi ekindeki Detay İnşaat Makine Plastik Boru Elem.Su Tas.Sis.Akar.Nak. ve Taah.Tic.San.Ltd.Şti’ne ait arih ve   No'lu sayılı fatura tasdiki konulu dilekçesi  görüşüldü.
             
Komitemizce yapılan araştırmada dilekçe ekindeki tarih ve  nolu   faturalarda yer alan ekipman  fiyatlarının uygun olduğuna, söz konusu faturanın Odamız Ticaret ve Belgeler Servisince onaylanarak   adı geçen firmaya verilmesine.07.10.2015.35

KARAR:2
           
Odamızda, Meslek grubumuzdaki AGDAŞ Yetkili firmalarıyla AGDAŞ arasında bilgilendirme toplantısı yapılmasına.07.10.2015.35
 
KARAR:3
           
Dilek ve temenniler dinlendi.07.10.2015.35

Haber Tarihi : 20/10/2015
Paylaş