KARAR:1
             
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Karasu 2.Asliye Hukuk  Mahkemesi’nin 2015/55  Esas sayı  04/08/2015 tarihli  emsal ücret tespiti  konulu yazısı okunup görüşüldü.
            
Komitemizce yapılan araştırmada dava konusu 3 yıllık tecrübeye sahip kaynak işçinin alabileceği  emsal ücretin  dönemin asgari ücret miktarları  olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesin.14.10.2015.29
           
KARAR:2

Komite bütçemizden karşılanmak üzere 18 Kasım Çarşamba Günü saat:19.00 da  Meslek Grubumuza yönelik yemekli istişare toplantısı düzenlenmesine.
Toplantı yerinin daha sonra tespit edilerek Odamıza bildirilmesine,
Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanlarımızın istişare toplantımıza davet edilmesine,

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.14.10.2015.29

Haber Tarihi : 23/10/2015
Paylaş