KARAR:1

Şehrimizdeki MÜLTECİLER’in durumu görüşülmüştür.

a)Ülkelerindeki Savaştan kaçarak Ülkemiz ve Şehrimize gelmek zorunda kalan Suriye ve Irak’lı Yabancılar’ın ülke ve şehir ekonomimize kazandırılması için uzun süre ülkemizde kalacak mülteci konumundaki Suriye-Irak’lı Yabancıların çalışma izinleri’nde  hangi şartların arandığı, (Konuyla ilgili üyelerimizin bilgilendirilmesi amacıyla)

b)Uzun süre ülkemizde kalacak mülteci konumundaki Suriye-Irak’lı Yabancıların çalışma izinleri’nde kolaylaştırıcı hangi yasal düzenlemeler yapılabilir hususunda, (TOBB ‘ye yazı yazılması için),

Odamız Hukuk Memurluğunca detaylı  araştırma yapılarak Komitemize sunulmasına.23.10.2015.29

KARAR:2

Meslek Grubu üyeleriyle yıl sonu istişare toplantısı yapılması hususu görüşülmüştür. Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere ;

19 Kasım 2015 Perşembe Günü Saat:19.00'da Tuna TAN Restorant Serdivan’da, 33.Meslek Grubu yemekli istişare toplantısı düzenlenmesine.

Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ile İŞKUR Sakarya Müdürü Tekin KAYA ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Ayhan’ın davet edilmesine.

Yazı İşleri Servisince toplantıyla ilgili  gerekli çalışmanın yapılmasına.23.10.2015.29 

KARAR:3

Odamızda, İlimizdeki MAKİNE-METAL İMALATI sektörüne yönelik  Paydaşımız olan Üniversitemiz ve Sivil Toplum Kuruluşları ile  MAKİNE-METAL İMALATI SAKARYA YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI  yapılması teklifimizin yönetim kurulumuza arzına.23.10.2015.29

KARAR:4

İşlerinin yoğunluğu sebebiyle Komite toplantılarına iştirak edemeyen Meslek Komite  Üyemiz Burak KAN’ın  komite üyeliği sona erdirilerek yerine sıradaki yedek üye MANAVOĞLU MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ temsilcisinin asil üye olarak Meslek Komite üyeliğine  davet edilmesine.23.10.2015.29

KARAR:5
 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 30/09/2015 tarih ve 2015/1371 Esas sayılı  ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmada yazı konusu 1998-22/05/2015 tarihleri arasında yaklaşık 7 yıl kadar torna ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin ortalama 1.300,00-TL(BinüçyüzTürkLirası) net, olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesin.23.10.2015.29

KARAR:6

T.C.Orman ve Su işleri Bakanlığı DSİ 11.Bölge Müdürlüğü 112.Şube Müdürlüğü’nün 651613 sayılı ve 07.10.2015 tarihli rayiç fiyat konulu  yazısı görüşüldü.
Komitemizce yapılan araştırmada  Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 23 çerçevesinde; yazıda sorulan BAŞTÜRK MÜHENDİSLİK ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.'ne ait teklif formundaki fiyatlar uygun bulunmuş olup adı geçen kuruma bildirilmesine.

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.23.10.2015.29

Haber Tarihi : 3/11/2015
Paylaş