KARAR:1

Şirketler tarafından Acente komisyonlarının düşürülmesine karşı bir metnin hazırlanarak, mail yoluyla acentelerin imzasına açılması hususunun yönetim kuruluna arzına.20.10.2015.32

KARAR:2

Türkiye Sigorta Birliğine Kasım ayı içinde komitemizce yapılacak ziyaretin, Genel Sekreterlik tarafından planlanması ve ziyaret öncesi görüşme konuları ile ilgili dosyanın Ticaret Servisi tarafından hazırlanması hususunun yönetim kuruluna arzına.20.10.2015.32

KARAR:3

Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden gelen yazı görüşüldü. 

Malumat hasıl olduğuna.20.10.2015.32

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.20.10.2015.32         

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.20.10.2015.32               

Haber Tarihi : 13/11/2015
Paylaş