KARAR:1                       

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin 19.10.2015 tarih ve 2014/1462 esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
                    
Dava konusu;Yaklaşık 5-6 yıldır elektrik nakil hatlarında işçi olarak çalışan 32 yaşında bir işçinin 2014 yılı itibariyle alabileceği ücretin, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya 1. İş Mahkemesine  bildirilmesine.12.11.2015.30
        
KARAR:2
                    
Meslek grubu üyelerimize yönelik, 09 Aralık 2015 Çarşamba  Günü  Saat:19.00’da, Beylik Kebap Restaurant'ta, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Meclis Başkanımızın da iştirakleriyle, yemekli istişare toplantısı düzenlenmesi, toplantı öncesinde davet metninin    toplu   e-posta   yoluyla   meslek   grubumuza gönderilmesi   ve  masrafların  komite bütçemizden karşılanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.11.2015.30
                    
KARAR:3              
         
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.11.2015.30
        
KARAR:4  
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.12.11.2015.30

Haber Tarihi : 19/11/2015
Paylaş