KARAR:1

4,5 G ile ilgili Halkımızın ve sektör firmalarının bilinçlendirilmesi ile alakalı yeni yol çalışmaları başlatıldı. Yönetim Kurulumuzun da bu konudaki desteklerine teşekkür ediyoruz. 4,5 G ile ilgili haber yapılmasına.

KARAR:2

E - Fatura ve E-defter ile ilgili üyelerimizi bilinçlendirmek üzere haber yapılmasına.

KARAR:3

Komite bütçemizden karşılanmak üzere Kasım ve Aralık aylarında Meslek Grubumuza yönelik gsm sektörü ve bilgisayar sektörleri ile farklı tarihlerde yemekli istişare toplantısı düzenlenmesine. 

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 26/11/2015
Paylaş