KARAR:1

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün; emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 01/09/2015 tarih ve 9168,9193,9194,9195,9196 sayılı yazıları  görüşüldü.

Yedek Meslek Komite Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.14.10.2015.30

KARAR:2               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1787 Esas sayı ve 05.10.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu;05/06/2006-01/09/2015 tarihleri arasında 9 yıl kadar idari işler sorumlusu olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin brüt 1.858,20-TL ve net (AGİ hariç) 1.355,61-TL olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.14.10.2015.30  

KARAR:3   

Markatek Patent Müşavirlik Tic.Ltd.Şti. Genel Müdürü Nusret SARI’nın, Odamız üyelerine bedelsiz olarak “ISO 9001:2015 Standart Revizyonu (Yenileme) Bilgilendirme Eğitimi”ni verme talepleri ile ilgili 06.10.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Komitemiz, Odamız üyelerince Odamız Salonlarında düzenlenecek eğitimlerin haksız rekabete neden olacağı düşüncesi ile uygun görmemiştir.14.10.2015.30

Haber Tarihi : 26/11/2015
Paylaş