KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu’nun, işletme rayiç bedel tespiti talep ettiği, 12/11/2015 tarih ve 2015/847 Bakanlık Muhabere Dosyası sayılı yazısı görüşüldü.

Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.19.11.2015.31

KARAR:2               

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 04/11/2015 tarih 69064893-310.80.04-[54030103940]-11066 sayılı yazısı ve Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü’nün, 02/10/2015 tarih 60151828-663.05-10013 sayı, 08/10/2015 tarih ve 60151828-663.05-10160 sayı, 13/10/2015 tarih ve 60151828-663.05-10334 sayılı yazıları görüşüldü.

Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Yedek Meslek Komite Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.19.11.2015.31

KARAR:3   

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığı’nın temizlik hizmetleri ekipmanları maliyetleri ve amortisman bedelleri ile bir işçinin sigorta, yol, yemek ve giyecek bedeli il toplam maliyetinin kaç lira olduğunun tespitini talep ettiği, 06/11/2015 tarih ve 2015/540 Muh. sayılı yazısı görüşüldü. Söz
konusu hizmetlerle ilgili rayiç bedeller aşağıda yer almaktadır.
             Cinsi                 Özellikleri                   Birim Fiyatı
                                                                      K.D.V.Hariç
İŞ VEREN TOPLAM MALİYETİ BÜYÜKLER İÇİN 
a-Asgari Ücret                                                  1.273,50-TL
b-SSK İşveren Payı                                             319,70-TL
c-İşsizlik Sigortası                                                31,19-TL
d-Yol Bedeli                                   X 26 Gün          5,00-TL
e-Giyecek Bedeli                                                 10,00-TL
f-Yemek Bedeli                              X 26 Gün          6,00-TL
g-Temizlik Ekipman ve Amortisman Bedeli(%)        80,00-TL
h-Firma Karı(%20)                                              400,08-TL
                                TOPLAM MALİYET          2.400,47-TL

Komisyonumuz tarafından tespit edilen fiyatların Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.19.11.2015.31

Haber Tarihi : 26/11/2015
Paylaş