KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin 2015/1437 Esas  sayı  ve 11/09/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  AVM restoranında servis elemanı olarak çalışan ve 5 yıllık tecrübesi olan bir işçinin alabileceği emsal ücretin 1.050,00-TL (BinelliTürkLirası) olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.15.10.2015.27

Haber Tarihi : 26/11/2015
Paylaş