KARAR:1               

Genel Sekreterlikçe Komitemize  havale  edilen  T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin    2015/1824 Esas sayı  ve  14/10/2015 tarih ile 09/11/2015 tarihli tekitli, inşaat duvar ustası olarak çalışan birisinin 2015 Yılında alabileceği emsal ücret ile ilgili yazıları  görüşüldü. 

Dava konusu, inşaat duvar ustası olarak çalışan birisinin 2015 Yılında günlük kazancının vasıflarına göre değişmekle birlikte 80,00-TL/Gün arasında olabileceğinin adı geçen Mahkemeye  yazılı olarak  bildirilmesine.03.12.2015.33

KARAR:2               

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1897 Esas sayı ve 06/11/2015 tarihli, 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin günlük kazancının vasıflarına göre değişmekle birlikte 75,00-TL/Gün arasında olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.12.2015.33

KARAR:3              

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1885 Esas sayı ve 09/11/2015 tarihli, 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin günlük kazancının vasıflarına göre değişmekle birlikte 75,00-TL/Gün arasında olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.12.2015.33

KARAR:4              

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1887 Esas sayı ve 09/11/2015 tarihli, 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin günlük kazancının vasıflarına göre değişmekle birlikte 75,00-TL/Gün arasında olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.12.2015.33

KARAR:5              

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1891 Esas sayı ve 09/11/2015 tarihli, 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin günlük kazancının vasıflarına göre değişmekle birlikte 75,00-TL/Gün arasında olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.12.2015.33

KARAR:6             

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1889 Esas sayı ile 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 01/04/2014-30/06/2014 tarihleri arasında yaklaşık 3 ay kadar taş döşeme ustası olarak görev yapan bir kişinin günlük kazancının vasıflarına göre değişmekle birlikte 75,00-TL/Gün arasında olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.03.12.2015.33

Haber Tarihi : 9/12/2015
Paylaş