KARAR:1
 
Sigorta şirketlerinin acente komisyon oranlarını düşürmesi uygulaması tartışıldı, Yönetim Kurulu’nun konu hakkındaki görüşleri ve düşünceleri talep edildi.17.12.2015.35
 
KARAR:2
 
İlimiz sınırları içindeki Resmi Kurumların sigorta ihalelerinin şartnamesi hazırlanırken “Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi Olma Şartı” maddesinin eklenerek ihaleye çıkılması ve ihale duyurusunun Odamızdan tüm acentelere yapılması konusunda Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından Sakarya Valiliği ve Belediyelere yazılar yazılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.17.12.2015.35
 
KARAR:3
 
Trafik sigortalarında verilmiş olan tekliflerin kabul sürelerini içeren ilgili yönetmeliğin Odamız üyesi acentelere Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı hazırlanarak e-posta ile gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.17.12.2015.35
 
KARAR:4
 
TOBB’a ödenen levha kayıt bedellerinin iki yıl üst üste ödenmediğinde acente levha kaydı askıya alınmakta ve iptal edilmektedir. Acentelerimizin bu sorunla karşılaşmaması için 31.12.2015 tarihine kadar gerekli ödemeleri yapması konusunda Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından konu anlatımlı yazı hazırlanarak acentelerimize e-posta ile gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.17.12.2015.35
  
KARAR:5
 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.17.12.2015.35

KARAR:6
 
Dilek ve temenniler dinlendi.17.12.2015.35

Haber Tarihi : 24/12/2015
Paylaş