KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/347 Esas sayı ve 24/11/2015 tarihli yemek ücretinin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu günlük 1 öğün yemek ücreti KDV Hariç 5,00-TL (BeşTürkLirası) olarak ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine. 16.12.2015.31
           
KARAR:2
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesi’nin 2015/2006 Esas sayı ve 09/12/2015 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu 2015 yılında bir işçinin bir günlük yemek ücreti KDV Hariç 5,00-TL (BeşTürkLirası) olarak, 08/12/2012 -17/09/2015 tarihleri arasında “çapak alma ve kumlama” elemanı olarak çalışan birisinin alabileceği emsal ücretin asgari ücret miktarı olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine. 16.12.2015.31

KARAR:3

Meslek grubu üyeleriyle yapılan istişare toplantısında sektörle ilgili sorunlar, sıkıntılar hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.16.12.2015.31

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.16.12.2015.31

Haber Tarihi : 24/12/2015
Paylaş