KARAR:1

Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki çelik konstrüksiyon binanın yeniden kullanılabileceği göz önünde bulundurularak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yapılabilmesi adına ilgili yapının taşıyıcı sisteminin sağlam bir şekilde sökülmesi ihalesinin üstlenen yüklenici firmanın işin yapımı esnasında yazı ekindeki listede tespit edilen profillere zarar verdiği ve bu zararın yüklenici firmadan temin edilmesi adına hasar tespit tutanağı talep ettiği 17/12/2015 tarih ve 4708537/752.01.03 sayılı yazısı görüşüldü.

Komitemizce, yazı ekindeki listede belirtilen ve Toyota Hastanesi Bahçesinde bulunan yere serilmiş çelik yapının onarım tutarının 8.000,00-TL + K.D.V. olduğu tespit edilmiştir.03/12/2015.33

Haber Tarihi : 24/12/2015
Paylaş