KARAR:1
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2015/1157 Esas  sayı  ve 11/11/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 15/05/1995–16/07/2014 tarihleri arasında Ferizli ilçesinde esnaf lokantasında aşçı olarak çalışan birinin alabileceği ücret asgari ücretin 2 katı arasında olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.12.2015.29

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin 2015/1158 Esas  sayı  ve 11/11/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 20/01/1996–31/12/2013 tarihleri arasında Ferizli ilçesinde esnaf lokantasında garson olarak çalışan birinin alabileceği ücret asgari ücretin 1,5 katı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.12.2015.29

KARAR:3

Meslek grubu üyelerimize Komite bütçemizden karşılanmak üzere yeni yıl hediyesi yaptırılmasına.17.12.2015.29

KARAR:4
 
2016 yılı Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde Mümin SEKMAN’ın şartların uygunluğu doğrultusunda Komitemiz tarafından davet edilerek Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde Odamız üyelerinin ve Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin davet edilerek bir seminer düzenlenmesine.17.12.2015.29

KARAR:5
 
2016 yılı Ocak ayı içerisinde şartların uygunluğu doğrultusunda Odamız Ali Coşkun Konferans Salonu’nda “2016 Yılı Devlet Destekleri ve Teşvikleri” ile ilgili bir seminer düzenlenmesine.
 
Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.17.12.2015.29

Haber Tarihi : 25/12/2015
Paylaş