KARAR:1
             
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1076 Esas Sayı  ve  16/11/2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu;01/08/2013-15/01/2015 tarihleri arasında yaklaşık 1,5 yıl kadar akaryakıt tanker şoförü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği  ücretin  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.03.12.2015.34
              
KARAR:2
             
Komitemize havale edilen T.C.Sapanca Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nin, 25/11/2015 tarih ve 2015/384 Esas sayılı ile aylık ortalama gelir tespit talep ettiği yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu 8-9 yıllık Petrol Ofisi işletmesinde müdürlük deneyimi olan kişinin aylık ortalama gelirinin yürürlükteki asgari ücret ile 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) arasında olabileceği  İş Mahkemesine  bildirilmesine. 03.12.2015.34
              
KARAR:3
              
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1105 Esas Sayı  ve  27/11/2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
   
Dava  konusu; 01/11/2006 - 20/02/2015 tarihleri arasında yaklaşık 8 yıl  4  ay pompacı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği  ücretin  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.07.01.2016.35
 
KARAR:4
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize  havale  edilen  T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin    2015/1918 Esas sayı  ve  12/11/2015 tarih ile 07/12/2015 tarihli tekitli, benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan birisinin alabileceği net ve brüt ücret ile ilgili yazıları  görüşüldü.                  
 
Dava konusu 2010–2015 Yılları arasında benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan birinin alabileceği  net ve brüt ücretin belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki brüt ve net asgari ücret olabileceğinin  İş Mahkemesine  bildirilmesine.07.01.2016.35
 
KARAR:5

Son zamanlarda akaryakıt istasyonlarında gece karşılaşılan hırsızlık ve gasp
olaylarının sonlandırılmasına yönelik Yönetim Kurulu Başkanımızın Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman BABADAĞI nezdinde gerekli girişimlerde bulunması teklifimizin  yönetim kurulumuza arzına.07.01.2016.35

KARAR:6
          
Meslek grubu üyelerimize Maliye Bakanlığı’nca yürürlüğe giren e-tebligat uygulaması konusunda bilgilendirme e-maili gönderilmesine.07.01.2016.35

KARAR:7

2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 14.06.2016 -16.04.2016 tarihleri arasında Almanya Stuttgart’da gerçekleştirilecek olan “Uniti Expo Stuttgart-Dünya Benzin İstasyonunda Yeni Fuar”ıyla ilgili Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından organizasyon yapılmasına.07.01.2016.35

KARAR:8
Komitemizce, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep ve Şanlıurfa Belediyelerince, Petrol İstasyonlarından daha önce alınan  haftasonu ruhsat harcı uygulamasının sona erdirildiğini belirlenmiştir.
        
Yönetim Kurulu Başkanımızın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki TOÇOĞLU’nu ziyaret ederek akaryakıt istasyonlarından haftasonu ruhsat harcı alınmaması hususunda girişimde bulunmasını arz ederiz.07.01.2016.35

Haber Tarihi : 19/1/2016
Paylaş