KARAR:1

2016 Yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 02-04 Mart 2016 tarihleri arasında Özbekistan Taşkent’te gerçekleştirilecek olan Aqua-therm Tashkent Fuarı,  30 Mayıs 2016 – 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Çin Pekin’de gerçekleştirilecek olan ISH CHINA-China International Trade Fair for Sanitation, Heating, Ventilation and Air-Conditioning Fuarı ve 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında Azerbaycan Bakü’de gerçekleştirilecek olan Aqua-therm Baku Fuarları için belirtilen tarihler arasında ikili iş görüşmeler de olacak şekilde Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından organizasyon yapılarak Komitemize sunulmasına.06.01.2016.38

KARAR:2

Odamız üyelerinin K belgeleriyle ilgili cezaya maruz kalmamaları için Ticaret Sicil Servisi’nde firmalar Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacak türde değişiklik yaptıklarında Ticaret Sicil Servisi çalışanları tarafından K belgesiyle ilgili firmanın yapması gereken işlemleri içeren bir uyarı yazısı verilmesi ve ilgili yazının Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na gönderilerek bilgilendirme yapılmasına.06.01.2016.38

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.01.2016.38
  
KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi.06.01.2016.38

Haber Tarihi : 19/1/2016
Paylaş