KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/731 Esas Sayı-19.03.2015 tarihli, 07.07.2015 ile 10.11.2015 tarih tekitli, 2008-2014 tarihleri arasında plasier-ürün dağıtım elemanı olarak çalışan birinin, kıdemi de dikkate alınarak, alabileceği emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2008-2014 tarihleri arasında plasier-ürün dağıtım elemanı olarak çalışan birinin, kıdemi de dikkate alınarak,  alabileceği aylık ücretin yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt)  olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.01.2016.22

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1678 Esas Sayı-27.08.2015 tarihli 07/12/2014 tarihinden itibaren işçi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücret hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 07/12/2014 tarihinden itibaren işçi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği aylık ücretin yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt)  olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.01.2016.22

KARAR:3

2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 19-21 Nisan 2016 tarihleri arasında Polonya Varşova’da gerçekleştirilecek olan Worldfood Warsaw fuarı ve 01- 03 Kasım 2016 tarihleri arasında Danimarka  Herning’de  gerçekleştirilecek olan FoodTech fuarları için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından organizasyon yapılarak Komitemize sunulmasına.05.01.2016.22

KARAR:4
Sakarya ili Sapanca ve Hendek ilçelerinde günlük gıda dağıtım araçlarının saat 11:00–18:00 saatleri arasında ilçe merkezindeki bakkal ve marketlere dağıtımlarını yapabilmesi için gerekli izinlerin verilmesiyle ilgili belediyelere yazı yazılmasına.

Hususlarında müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.05.01.2016.22

Haber Tarihi : 19/1/2016
Paylaş