KARAR:1           
 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Timuçin SABAN’ın 12/01/2016 tarihli firmalardan istenen ruhsatlar hakkındaki yazısı görüşüldü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne;

1-İlimizdeki medikal firmaların bir kısmının belediye işyeri açma ruhsatı olmaması ve alınmasının mümkün olmaması sebebiyle tıbbi cihaz ruhsat başvurusu yaparken sıkıntı yaşamaları sebebiyle “tıbbi cihaz ruhsat başvurusu yaparken belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alınmasıyla” şartının kaldırılmasıyla ilgili,

2-Yönetmelikte belirtilen yetki belgelerinin (mesul müdür, satış ve tanıtım elemanı, klinik destek elemanı) çoğu medikal firmada tek kişinin çalışması sebebiyle aynı kişide kullandırılmasına izin verilmesiyle ilgili,

yazı yazılmasına. Timuçin SABAN’a konuyla ilgili bilgi verilmesine.14.01.2016.34
            
KARAR:2           
            
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.01.2016.34
            
KARAR:3         
            
Dilek ve temenniler dinlendi.14.01.2016.34

Haber Tarihi : 20/1/2016
Paylaş