KARAR:1              

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 17.12.2015 tarih ve 2015/2030 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 22.10.2013 – 13.11.2015 tarihleri arasında çalışmış, 2 yıllık kıdeme sahip bir elektrik teknikeri olan bir kişinin alabileceği net ve brüt ücretin, olarak belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücretin %20 fazlası olabileceğinin ilgili mahkemesine bildirilmesine.14.01.2016.33

KARAR:2              

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sayıştay Başkanlığı’nın 12.01.2016 tarih ve 2016/756-1 sayılı rayiç bedeli talep ettiği yazısı görüşüldü.

26.02.2015 Tarihi İtibariyle

1-3x150+70mm² NYY yeraltı Kablosu  100,50TL + KDV

09.04.2015 Tarihi İtibariyle

1-4x40A  30MA Kaçak Akım Rolesi    60,00TL + KDV
2-2x40A  30MA Kaçak Akım Rolesi    47,60TL + KDV
3-36’lı  Sıva Üstü Otomat Kutusu        33,067TL+ KDV
4-4x100A 300MA Kaçak Akım Rolesi 195,20TL + KDV
5-4x80A  30MA Kaçak Akım Rolesi   167,20TL + KDV
6-4x63A  30MA Kaçak Akım Rolesi     74,80TL + KDV
7-4x63A  300MA Kaçak Akım Rolesi    65,20TL + KDV
8-4x80A  300MA Kaçak Akım Rolesi  167,20TL + KDV
9-1x6 mm²’lik NYAF Kablo                    1,21TL + KDV

Meslek Komitemizce rayiç fiyatları yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilmiş olup T.C.Sayıştay Başkanlığı’na bildirilmesine.14.01.2016.33

KARAR:3              
 
2016 yılında Meslek Grubumuz ile ilgili 10 - 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Almanya Berlin’de gerçekleştirilecek olan CWIEME Fuarı, 25 - 28 Ekim 2016 tarihleri arasında İspanya Madrid’te gerçekleştirilecek olan MATELEC - Salón Internacional Industria Eléctrica y Electrónica Fuarları için Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından KOSGEB destekleri de araştırılarak organizasyon yapılıp Komitemize sunulmasına.14.01.2016.33

Haber Tarihi : 20/1/2016
Paylaş