KARAR:1
               
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden gelen kamyonetlerin istiap (azami yüklü ağırlık) haddelerinin arttırılması talebimize istinaden gelen 24/12/2015 tarih ve 85649108-120.99/3739 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
               
Konu hakkında Meslek Komite Üyelerimiz bilgilenmiş olup, dosyasına.13.01.2016.32

KARAR:2
  
Ticaret ve Belgeler Servisi’nin hazırlamış olduğu yurtdışı fuarlarıyla ilgili liste hakkında Komite üyeleri tarafından  çalışma yapılarak gidilmesi planlanan fuarlarla ilgili bir sonraki toplantı için rapor hazırlanmasına.13.01.2016.32

KARAR:3     
           
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.01.2016.32

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.13.01.2016.32

Haber Tarihi : 20/1/2016
Paylaş