KARAR: 1
Her ay komite toplantımıza meslek grubumuza  en son kayıt yaptıran 3 üyenin davet edilmesine. 25.02.2010.13
KARAR: 2
Komitemizce yaşlı bakım evleri ,  çocuk esirgeme  gibi kuruluşlara ziyaretlerde bulunulması hususunda Yönetim kuruluna arzına. 25.02.2010.13
KARAR: 3
İlimizde kayıt altında olmayan emlakçılık işi yapanların denetlenmesi, kayıt altına alınması hususunda yönetim kurulumuzca vergi dairelerine girişimde bulunulması. 25.02.2010.13
KARAR: 4
Komitemiz üyeliğinden düşen  Baştürk Mühendislik Ltd.Şti. temsilcisi TÜLÜN BAŞTÜRK ‘ÜN yerine bir sonraki toplantıya yedek üyenin davet edilmesine. 25.02.2010.13
KARAR: 5
Bayındırlık bakanlığının denetleme ile takip ettiği bazı sektörlerde özelikle yapı malzemeleri (aprega beton bileşenleri ), ısıcam PVC basınçlı kaplar alanında ilgili firmaların CE belgesi alma zorunluluğu bulunuyor.Bu firmalar CE ile ilgili maliyet prosedür ve gerekli şartlar hakkında TSE ‘den veya Akredite olmuş kuruluştan bilgilendirme sunumu yapılması ile ilgili Yönetim kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına .
KARAR: 6
Yönetim kurulumuzca komitemize havale edilen rayiç bedel tespiti ile ilgili yazıların EMRULLAH TERZİOĞLU,  İSMAİL BAŞAVCI   ve  ŞADAN BATMAN tarafından değerlendirilerek  ilgili mercilere bildirilmesine. 25.02.2010.13
KARAR: 7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.25.02.2010.13
KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi.25.02.2010.13
Haber Tarihi : 4/3/2010
Paylaş