KARAR:1
 
Tüm Türkiye’de faaliyet gösteren bir sigorta firmasının haksız rekabete yol açan uygulamalarıyla ilgili T.O.B.B. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Sigorta Birliği’ne ekinde örneği ile birlikte Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.21.01.2016.36

KARAR:2
 
Sistemin yeni olarak değiştiği ve tramer sisteminin kesilen poliçeye zorunlu referans uygulaması esnasında yenilemesi yapılmamış olan trafik poliçesini araç satılmamış olmasına rağmen sigortalının yeni aldığı başka araca zorunlu referans olarak aktarmakta ve sigortalının poliçeyi yenileme isteğinde ise geçmiş bilgilerinin olmadığı ekranda görülmekte ve sigortalı gecikme çarpanını daha yüksek ödemektedir. Ayrıca sigortalının sistemde birkaç tane referans satışı olmasına rağmen sistem sürekli olarak sigortalı aleyhine en hasarlı poliçeyi zorunlu olarak referans atamakta ve sigortalı bundan dolayı mağdur olmaktadır. Konu hakkında Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ekli örnekleriyle birlikte Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.21.01.2016.36

KARAR:3
 
Odamız Ticareti Geliştirme Komisyonu’nun indirim kampanyasıyla ilgili sağlık kuruluşlarıyla anlaşma yapılamayacağıyla ilgili Sakarya İl Müdürlüğü cevap yazısı yazmış olup, İlimizde sağlık sektöründeki firmaların farklı kurumlarla anlaşma yaparak indirim uyguladıkları görülmüştür. Bu sebeple Odamızın da sağlık sektöründeki firmalarla indirim uygulanmasıyla ilgili anlaşma yapması için gerekli çalışmanın yapılmasına.21.01.2016.36

KARAR:4
 
Kanun dışı sigortacılık faaliyeti yürüten işletmelerin Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ve T.O.B.B. Sigorta Acenteleri İcra Komitesine ekinde örneği ile birlikte Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından yazı yazılmasına.21.01.2016.36
 
KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar görüşüldü.21.01.2016.36

KARAR:6
 
Dilek ve temenniler dinlendi.

 
Hususlarının Müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.21.01.2016.36

Haber Tarihi : 28/1/2016
Paylaş