KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1377 Esas sayı ve 26/01/2016 tarihli yazısı ile talep ettiği, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 10/11/2009 – 27/09/2012 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar güneş enerjisi işinde ekip şefi olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin,  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki brüt ve net asgari ücret olarak tespit edildiğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.03.02.2016.39

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Bahri ELMAS’ın 23.01.2016 tarihinde göndermiş olduğu şikayet maili görüşüldü.

Şikayet edilen Odamız üyesi NİHAT NARİN -SİM KLİMA-‘nın bir sonraki komite toplantımıza davet edilmesine. Söz konusu şikayetle ilgili Bahri ELMAS’ın konunun Komitemiz tarafından incelendiği hakkında bilgilendirilmesine.03.02.2016.39

KARAR:3

Üyelerimizin fuara katılımları sırasında vize prosedürlerinde sorun yaşamamaları açısından 19 - 22 Ekim 2016 tarihleri arasında Azerbaycan BAKÜ’de gerçekleştirilecek olan Aqua-therm Baku fuarları için belirtilen tarihler arasında ikili iş görüşmeler de olacak şekilde Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından organizasyon yapılarak Komitemize sunulmasına.03.02.2016.39

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.02.2016.39
  
KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.03.02.2016.39

Haber Tarihi : 16/2/2016
Paylaş