KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 21/01/2016 tarih ve 2015/783 Esas sayılı emsal ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmada yazı konusu 2 yıllık kıdeme sahip makine montaj elemanının 2012-2014 yılları arasında alabileceği emsal ücretin yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.16.02.2016.33

KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Maysan Mühendislik Müge YILMAZ’ın 20.01.2016 tarihli fatura tasdiki konulu dilekçesi görüşüldü.

Söz konusu dilekçede bahsi geçen fatura ile ilgili fiyatların;

Açıklama                        Adet           Fiyat
Alüminyum Sarmal Kapı PD 1            2.500,00 Euro + KDV
Alüminyum Sarmal Kapı PD 1            1.000,00 Euro + KDV

olarak ilgili firmaya Ticaret ve Belgeler Servisi tarafından bildirilmesine.16.02.2016

KARAR:3

02 Mart 2016 tarihinde Odamızda Kocaeli Sanayi Odası ilgili meslek komiteleri ile yapılacak olan müşterek toplantıda Kocaeli Sanayi Odası’ndan gelen misafirlere uygun görülen bir hediye verilmesine. Hediye için Özel Kalem Servisi tarafından çalışma yapılmasına.16.02.2016.33

KARAR:4

30 Mart 2016 tarihinde saat 09:00’da Meslek Komitesi bütçemizden karşılanmak üzere meslek grubu üyeleriyle istişare yapmak üzere yeri daha sonra belirlenmek üzere kahvaltılı toplantı yapılmasına.

Toplantıya Toplantıya Meclis Başkanımız, Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ile uygun görülen bir konuşmacının Özel Kalem Servisi tarafından davet edilmesine.

Toplantıyla ilgili meslek grubu üyelerimize sms ve mail gönderilmesine.16.02.2016.33

KARAR:5

Fabrika ziyaretlerinin devamı olarak Nisan ayı içerisinde OTOKAR, TIRSAN, K.K.K. 1.Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Fabrikalarından uygun olan bir fabrikadan Özel Kalem Servisi tarafından randevu alınarak fabrika ziyaretinin gerçekleştirilmesine.16.02.2016.33

Haber Tarihi : 17/2/2016
Paylaş