KARAR:1
 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1043 Esas sayı ve 22/01/2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu 1984–01/09/2008 tarihleri arasında 24 yıl kadar makina kalıp ustası olarak görev yapan bir kişinin belirtilen tarihte alabileceği ücretin net 600,00-TL (AltıyüzTürkLirası) olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.10.02.2016.33  

KARAR:2
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.02.2016.33

            
KARAR:3
            
Dilek ve temenniler dinlendi.10.02.2016.33

Haber Tarihi : 17/2/2016
Paylaş