KARAR:1           
 
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1776 Esas sayı ve 14.01.2016 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
 
Dava konusu özel bir hastanede muhasebe görevlisi + tıbbi kayıt ve ruhsatlandırma görevlisi + hasta iletişim birimi sorumlusu olarak çalışan yaklaşık 1 yıllık kıdeme sahip birisinin 2014–2015 yıllarında alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.10.02.2016.35

KARAR:2           
             
TOBB’nin, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talebimize istinaden gelen ve Komitemize havale edilen 01.02.2016 tarih ve 2155 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.
 
Malumat hasıl olduğuna. 10.02.2016.35
 
KARAR:3         
            
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Görevlileri Doç. Dr.Hüseyin ALTUNDAĞ ve Yrd.Doç.Dr.Murat TUNA’nın, 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleştirecekleri ESAN-2016 IV.Eser Analiz Kongresi ile ilgili sunumları, komite üyelerimizce izlenilip, konu hakkında görüşüldü.
 
Söz konusu kongrenin Meslek Grubu Üyelerimize, toplu e-posta ve SMS yoluyla, Bilişim Planlama Servisimizce duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 10.02.2016.35  

KARAR:4           
            
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.02.2016.35

            
KARAR:5         
            
Dilek ve temenniler dinlendi.10.02.2016.35   

Haber Tarihi : 17/2/2016
Paylaş