KARAR:1              

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 17.01.2016 tarih ve 2016/20 Esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Elektrik  teknisyeni olarak çalışan tecrübeli bir işçinin (önlisans elektrik bölümü mezunu olması durumunda) kazancının, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücretin %30 fazlası olabileceğinin ilgili mahkemesine bildirilmesine.11.02.2016.34

KARAR:2

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen 29.01.2016 tarihli Çalışma hayatına ilişkin adli uyuşmazlıklar konusundaki yazısına istinaden;

Günümüz çalışma koşullarında iş koluna göre bir işçinin alabileceği ücretin işçinin yıllık deneyimine göre, kişisel yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak asgari ücrete ilave olarak aylık ücret belirlenmesi gerektiği,

İşi bırakan işçinin gerekli itirazları yapma konusunda hem işverenin hem de işçinin mağdur olmaması için itiraz süresinin 3 ay ile sınırlandırma yapılması gerektiği,
maddelerinin Komitemizin görüşü olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirilmesine.11.02.2016.34           

KARAR:3              

25-28 Ekim 2016 tarihleri arasında İspanya Madrid’te gerçekleştirilecek olan MATELEC-Salón Internacional Industria Eléctrica y Electrónica fuarlarına katılım sağlanması ile ilgili çalışma yapılıp Meslek grubuna konuyla ilgili bilgi verilmesine.11.02.2016.34

Haber Tarihi : 17/2/2016
Paylaş