KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Binnur TÜRK’ün 02/12/2015 tarihli ekspertiz (bilirkişi) raporu talep ettiği yazısı, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün emlak satış rayiç bedel tespiti talep ettiği, 18/11/2015 tarih ve 69064893-310.80.02-[54160145425]-11620 sayılı, 26/11/2015 tarih ve 69064893-310.80.04-[54010100338]-11932 sayılı, 23/11/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54030100108]-11796 sayılı, 27/11/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54140115488]-12012 sayılı, 27/11/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54140115489]-12011 sayılı, 13/01/2016 tarih ve 69064893-300-[54010101101]-453 sayılı, 16/12/2015 tarih ve 60151828-660-12826 sayılı, 22/12/2015 tarih ve 69064893-310.80.02-[54140115484]-13022 sayılı, 25/12/2015 tarih ve 60151828-660-13203 sayılı, 25/12/2015 tarih ve 60151828-660-12835 sayılı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 08/12/2015 tarih ve 48599790-0002/T/5234 sayılı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 17/11/2015 tarih ve 88377216/3463-8475 sayılı, Pamukova Kaymakamlığı Malmüdürlüğü’nün 21/12/2015 tarih ve 77494016-000-/390 sayılı, 22/12/2015 tarih ve 77494016-000-393 sayılı, Sakarya İli Söğütlü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/01/2016 tarih ve 98296340/11/25 sayılı, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2015 tarih ve 28392088-752.01.03-E.13480597 sayılı, Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanlığı’nın 06/01/2016 tarih ve 2016/2 sayılı yazıları görüşüldü.

Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adı geçen kuruma yazılı olarak bildirilmesine.21.01.2016.32

KARAR:2                

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin, 2015/1070 esas sayı ve 13/11/2015 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 

Dava konusu 2010-2012 tarihleri arasında yaklaşık 3 yıl kadar Orman Mühendisi ve üretim planlama müdürü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücretin net 2.000,00TL ile 2.500,00TL arasında olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.21.01.2016.32

KARAR:3                

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 2015/518 esas sayı ve 16/11/2015 tarihli ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 

Dava konusu 4 yıllık güvenlik işçisinin net ve brüt maaşının;  asgari ücreti ile brüt 1,647,00-TL ile net (A.G.İ. hariç) 1.177,46-TL arasında olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.21.01.2016.32

KARAR:4 

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2014/151 Esas sayı ve 22.12.2015 tarihli gelir tespiti hakkındaki yazısı okunup görüşüldü. 

Dava konusu; 31/07/2006-05/03/2008 tarihleri arasında ticari bir işletme yöneticisi bir kimsenin işletme başına mutad gelirinin aylık ortalama net 2.500,00-TL ila 3.000,00-TL arasında olabileceğinin ilgili Mahkeme’ye bildirilmesine.21.01.2016.32

KARAR:5

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih ve 91846869/952.03.09 sayılı ilkyardım ücret tespit komisyonu toplantısı konulu yazısı görüşüldü.

İlgili müdürlüğün bünyesinde oluşturulacak olan ilkyardım ücret tespit komisyonu toplantısına Ahmet ÇUBUK’un Odamız temsilen katılacağının bildirilmesine.21.01.2016.32

KARAR:6

Meslek Komite toplantımız öncesinde Meslek Grubu üyelerimizden istenilen görüşlere gelen Volkan BAŞAK’ın 15.12.2015 tarihli maili tekrar  görüşüldü.

İşletmesinin reklamına girmeden call center’ler hakkında genel bilgilendirme makalesinin Odamız Ekonomi Dergisinde yayınlanabileceğinin adı geçene Odamız Basın Yayın Servisince yazılı olarak bildirilmesine.21.01.2016.32

KARAR:7

Komite toplantımız öncesinde, Meslek grubu üyelerimizden komitemizce görüşülmesi istenilen hususlara istinaden gelen Markatek Patent Müşavirlik Tic. Ltd. Şti kurucu ortağı ve genel müdürü A. Baki Demir’in KOSGEB Sakarya İl müdürlüğü ile ilgili 14.01.2016 tarihli şikâyet e-maili görüşüldü. 
Meslek grubu üyemiz Sn. A. Baki Demir’in şikayet konusu ile ilgili olarak Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki şekilde bilgilendirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

KOSGEB teşvikleri kapsamında yapılan proje başvurularının desteklenip desteklenmeyeceğine ilgili kurumca hakem değerlendirmesine dayalı olarak karar verildiği bilinmektedir.  Bu nedenle meslek komitemizin veya SATSO nun bu kararlara yönelik itirazlarda taraf yada hakem olması mevzuat gereği mümkün olmamaktadır.
Ayrıca, KOSGEB tarafından desteklenen araştırma, inovasyon, yenilik ve benzer projelerde teşvik edilen danışmanlıkların proje yazım danışmanlıklarından öte bilimsel ve teknolojik uzmanlık gerektiren (akademik) danışmanlık çerçevesinde olması gerektiği belirtilmektedir. Bütün bunların ötesinde, KOSGEB’in Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu olması, proje değerlendirme sonuçları ile ilgili itirazların gerektiğinde doğrudan ilgili kuruma veya üst makamlarına yapılmasını, bunun dışında üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşların bu konuda bir yetkiye sahip olamayacağı hususunun üyemizin takdirine sunulması uygun olacaktır.21.01.2016.32 

KARAR:8

Ticaret ve Belgeler Servisi’nin hazırlamış olduğu yurtdışı fuarlarıyla ilgili liste hakkında Komite üyeleri tarafından çalışma yapılarak gidilmesi planlanan fuarlarla ilgili bir sonraki toplantı için rapor hazırlanmasına.21.01.2016.32

KARAR:9
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.01.2016.32

KARAR: 10               
           
Dilek ve temenniler dinlendi.21.01.2016.32
Haber Tarihi : 25/2/2016
Paylaş