KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2015/1939 Esas  sayı ve 10/02/2016   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu;  28/09/2011-26/10/2015 tarihleri arasında 4 yıl kadar kasap olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ücret eğer aralarında özel bir anlaşma yok ise yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.19.02.2016.33

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.02.2016.33

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.19.02.2016.33
Haber Tarihi : 25/2/2016
Paylaş